Winnaars VvE Achievement Award

2018: Prof. J.P. Mackenbach
Johan Mackenbach heeft als geen ander binnen de publieke gezondheid en epidemiologie het thema sociaaleconomische gezondheidsverschillen op de kaart gezet, zowel in Nederland, Europa als in de wereld door middel van methodologische vernieuwing voor maten voor ongelijkheid en sterke kwantitatieve studies met vele determinanten waarbij ook de sociale en politieke systemen in landen zijn meegenomen. Dat werk heeft zich vertaald in vele honderden wetenschappelijke publicaties en lidmaatschappen van belangrijke evaluatiecommissies in vele landen. Daarnaast is zijn werk terecht gekomen in vele toonaangevende adviezen van diverse adviesraden in Nederland en internationaal, zoals Groot-Brittannië en Canada. Verder mag niet onbenoemd blijven zijn grote betekenis voor de epidemiologie-opleidingen binnen het NIHES en zijn rol als promotor van meer dan 70 PhD studenten, waardoor vele honderden wetenschappers in de epidemiologie op adequate en inspirerende wijze zijn bijgeschoold in de epidemiologische basis van de publieke gezondheid. Hiermee is de basis gelegd voor veel prachtig wetenschappelijk onderzoek dat Nederland een toonaangevende positie heeft gegeven in de Public Health Epidemiologie. Door zijn tomeloze inzet zijn ook de medische opleidingen aandacht gaan besteden aan de volksgezondheid en hebben vele artsen geleerd wat het belang is van sociale determinanten van gezondheid en gezondheidsverschillen.

2017: prof. A. Meheus
Reeds één jaar na zijn afstuderen als arts in 1970 behaalde André Meheus een diploma in de Epidemiologie, Methodologie, Biostatistiek en Medische Demografie. Hiermee nam hij al op 26-jarige leeftijd een pioniersrol op in de ontwikkeling van de Epidemiologie in Vlaanderen. Samen met zijn compagnon de route Willy Eylenbosch bouwde hij vanaf 1974 aan de pas opgerichte faculteit Geneeskunde van de Universitaire Instelling Antwerpen de vakgroep Epidemiologie en Sociale Geneeskunde (ESOC) uit, de enige vakgroep in Vlaanderen die het aandurfde om zo expliciet de Epidemiologie in het vaandel te voeren. Epidemiologie werd mede onder zijn impuls opgenomen in het basiscurriculum aan de opleiding Geneeskunde en hiermee werd de basis gelegd voor de belangrijke rol die de Universiteit Antwerpen tot op vandaag speelt voor het onderwijs in de epidemiologie. Het onderzoek van André Meheus heeft zich toegespitst op de problematiek van de seksueel overdraagbare aandoeningen en dit zorgde voor een zeer grote internationale erkenning. André was van 1987 tot 1993  ‘Chief Programme Manager’ van het ‘Programme of Venereal Diseases and Treponematoses’ van de WHO. Hij kwam bij het overlijden van Willy Eylenbosch terug naar de Universiteit Antwerpen om de vakgroep ESOC te leiden tot in 2004. Sedertdien is hij op emeritaat, maar dat woord heeft bij hem een andere betekenis dan ‘uitgediend’. Tot vandaag blijft hij nauw betrokken bij het ‘Network for Education and Support in Immunisation’ (NESI), één van de vele initiatieven die André nam voor het implementeren van epidemiologische kennis in de praktijk van de volksgezondheid. André was en is nog steeds een inspirerend voorbeeld voor velen en heeft een uitzonderlijk belangrijke rol gespeeld voor de Epidemiologie in onze contreien en ver daarbuiten.

2016: prof. J.P. Vandenbroucke
Jan P. Vandenbroucke is van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van de epidemiologie in Nederland. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de observationele epidemiologie door methodologische problemen ten aanzien van etiologie en pathogenese van ziekte in patiënten populaties op onnavolgbare wijze op te lossen. Zijn voornaamste publicaties zijn meer dan duizend keer geciteerd en het boek ‘Grondslagen der epidemiologie’ zal bij veel collega’s in de kast staan. Hiermee, en met zijn inspirerende colleges heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het epidemiologische onderwijs.

2015: prof. L. Bouter
De VvE beschouwt Lex Bouter als een van de grondleggers van de Nederlandse epidemiologie. Zijn leerboek ‘Epidemiologisch Onderzoek’ heeft aan de wieg gestaan van vele Nederlandse epidemiologen en is nog steeds een geliefd boek bij beginnende en ervaren epidemiologen. Lex Bouter heeft een grote bijdrage geleverd aan de opbouw van het EMGO instituut dat een begrip is geworden binnen de Nederlandse Epidemiologie. Met zijn nieuwe interesse in onderzoeksintegriteit verwacht de vereniging dat Lex nogmaals een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van het  (epidemiologische) wetenschappelijke klimaat.

2014: prof. M. Egger
Matthias Egger contributed importantly to the development of meta-analyses of RCTs as well as of observational studies. Together with Georg Davey Smith he wrote one  of the most influential international textbooks about systematic reviews. Several of his contributions are presented as a series of papers published in BMJ. Besides the methodology, he published several meta-analyses that were highly influential. He is the initiator of the STROBE guidelines on the reporting of observational studies. These guidelines are now widely accepted and adopted.  Finally, he is involved in international health, mainly in cohort studies on HIV patients in developing as well as developed countries, with important papers that influence clinical practice in HIV.  Finally he is known for his broad wide methodologic knowledge, and his capacity for teaching.

Winnaars VvE Publicatieprijs junior onderzoeker

Winnaars VvE Studentenprijs

Winnaars VvE Posterprijs