WEON

Sinds 1979 wordt jaarlijks door één van de afdelingen epidemiologie in samenwerking met de VvE een nationaal congres, de WEON, georganiseerd. Dit congres biedt (jonge) epidemiologen de mogelijkheid om de resultaten van hun onderzoek te presenteren en te bediscussiëren op nationaal niveau. Tevens biedt de WEON ruimte om te netwerken.

Sinds 2005 kent de Vereniging voor Epidemiologie op de WEON drie VvE prijzen toe: de VvE Publicatieprijs junior onderzoeker, de VvE Studentenprijs en de VvE Posterprijs. Sinds 2014 reikt de VvE een vierde prijs uit: VvE Achievement Award.

Sinds een paar jaar organiseert de VvE een aantal pre-conferences voorafgaand aan de WEON. De thema’s van de pre-conferences zijn actueel en specifiek gericht op bepaalde doelgroepen, zoals public health epidemiologie of epidemiologie onderwijs.

WEON 2020 wordt doorgeschoven naar 2021!

Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus, heeft de WEON organisatie besloten om het WEON 2020 in Amsterdam door te schuiven naar 2021. Begin 2021 kunnen opnieuw abstracts ingediend worden. Deelnemers die zich reeds aangemeld en betaald hebben, ontvangen de deelnamekosten retour.

Datum: 3 en 4 juni 2021

Locatie: Hotel Casa Amsterdam

Thema: "Science in an Online Society"

WEON historie

WEON Datum Plaats Thema, publicatie en opmerkingen
0 oktober 1979 Bilthoven Op een cursus epidemiologie in de Hartenark te Bilthoven stellen Bert Hofman en Koos Lubsen voor een Werkgroep Epidemiologisch Onderzoek op te richten
1 december 1979 Rotterdam Nadere bijzonderheden ontbreken
2 23 februari 1980 Rotterdam TSG 1980;58:98; Erasmus Universiteit Rotterdam
3 9 en 19 mei 1980 Rotterdam Symposium Epidemiologie in Nederland; 10 jarig jubileum Epi- EUR
4 voorjaar 1981 Bilthoven Longitudinaal onderzoek; RIVM
5 1981 ... Nadere bijzonderheden ontbreken
6 7 mei 1982 Nijmegen Vrije bijdragen: TSG 1982 dec; KUN
7 10 december 1982 Leiden Opleiding tot epidemioloog; NIPG
8 6 mei 1983 Rotterdam Vrije bijdragen: TSG 1983(21);61:754-836; EUR
9 9 december 1983 Rotterdam Time and dose related effects in epidemiology; EUR, i.s.m. de Medisch Biologische Sectie van de VVS
10 10 en 11 mei 1984 Leiden Vrije bijdragen
11 2 en 3 mei 1985 Amsterdam Vrije bijdragen: TSG 1985(7);63:287-291
12 24 en 25 april 1986 Zeist Selenium and chronic diseases: TSG 1986(8);64:248-283
13 23 en 24 april 1987 Maastricht Clinical Epidemiology, evaluation of diagnostic procedures: TSG 1987(7);65:180-218
14 28 en 29 april 1988 Wageningen Weak Associations in Epidemiology: TSG 1988(4);66:M2-M42
15 27 en 28 april 1989 Groningen Analysis of Longitudinal Data: TSG 1989(11);67:9:M1-M46
16 1990 Amsterdam Epidemiology of Aging; VU
17 25 en 26 april 1991 Nijmegen Randomised Trials and Errors
18 23 en 24 april 1992 Rotterdam 1) small area epid. 2) pharmaco-epid. 3) sex differences in longevity
19 15 en 16 april 1993 Amsterdam 1) ethniciteit en epid. onderz. 2) serumcholesterol debat: TSG 1993(3);71:M1-M54; AMC
20 16 en 17 juni 1994 Leiden Preventieve Farmacotherapie: worden zieken gezond of gezonden ziek?: TSG 1994(4);72:M1-M62; AZL/Boerhaave symposium; in 1995 geen WEON, want IEA congres in Den Haag
21 6 en 7 juni 1996 Utrecht Biobanking exposure, effects and susceptibility unravelled: TSG 1996(4);74:M1-M71; Samenwerking (Klinische) Epidemiologie, Farmaco-epidemiologie en Bedrijfsdiergeneeskunde en voortplanting
22 24 en 25 april 1997 Wageningen Time-windows and Risk Development: Applications to the Food Chain and Public Health: TSG 1997(3);75:M1-M59
23 11 en 12 juni 1998 Maastricht Clinical Epidemiology in extramural medicine: TSG 1998(4);76:M1-M55
24 3 en 4 juni 1999 Groningen Omgeving en gen: TSG 1999(4):77:M1-M64
25 7 - 9 juni 2000 Texel Bravo: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning: TSG 2000(4);78:M1-M68; WEON XXV Jubileumcongres, georganiseerd door de VU
26 6 en 7 juni 2001 Amsterdam De E van Epidemiologie en Evidence Based Medicine; Wankele Wetenschap; De Epidemiologie & de Ramp: abstractboek
27 6 en 7 juni 2002 Nijmegen Heterogeniteit, kwantiteit en toepasbaarheid: abstractboek (ISBN 90-9015597-X)
28 19 en 20 juni 2003 Rotterdam Methoden, mens en media: abstractboek; Annex nihes jubileumsymposium
29 10 en 11 juni 2004 Leiden Werking en bijwerking: abstractboek (ISBN 90-802879-2-5)
30 2 en 3 juni 2005 Wageningen Preventie en Interventie
31 28 juni en 1 juli 2006 Utrecht European Congress of Epidemiology: Epidemiology and Health Care Practice
32 21 en 22 juni 2007 Maastricht Methodologische uitdagingen in cohortonderzoek
33 19 en 20 juni 2008 Groningen Gen en Omgeving
34 11 en 12 juni 2009 Amsterdam Epidemiologie volgens het boekje...maar welk boekje?
35 10 en 11 juni 2010 Nijmegen Research with impact
36 9 en 10 juni 2011 IJmuiden Health and Ethnicity
37 14 en 15 juni 2012 Rotterdam Health and disease during the life course
38 6 en 7 juni 2013 Utrecht Epidemiology in Global Health: Challenges and Methods
39 5 en 6 juni 2014 Leiden To cause or not to cause
40 25 tot 27 juni 2015 Maastricht European Congress of Epidemiology - Healthy Living
41 16 en 17 juni 2016 Wageningen Fit for the Future
42 8 en 9 juni 2017 Antwerpen, België Epidemiological Methods for Implementation Research; abstract boek

Witte plekken

In het bovenstaande zijn enkele witte plekken, en misschien ook onnauwkeurigheden, voornamelijk in de jaren vóór 1985. Wie het beter weet -misschien zelfs ooit zelf heeft meegeorganiseerd- wordt verzocht een email te sturen naar het VvE-secretariaat.