Focusgroep Biobanken

Deze focusgroep is gestart in 2013 en heeft als doel:

  • Voor ‘new kids on the block’ op het gebied van biobanking, bijv. via een LinkedIn groep.
  • Uitwisselen van aandachtspunten/ideeën/ervaringen via bijeenkomsten.
  • De focus moet liggen op punten die interessant zijn voor epidemiologen: design, methodologie en validatie
  • Zorgen voor vertegenwoordiging van Epidemiologen binnen de biobankwereld.
  • Helder maken onder epidemiologen: wat te doen met biobanken, wat te winnen met biobanken. Bijv. definitie van een biobank helder maken middels een stuk in het Epistel.

De focusgroep heeft in 2013 haar eerste bijeenkomst georganiseerd.