Guidelines

CBO - Referentie- en kennisinstituut op het gebied van kwaliteit van zorg
NHG Standaarden
Federa (FMWV) - Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen: code goed gedrag en gebruik