Registratiekosten

De registratiekosten bedragen:

  • Registratie A voor leden: €165,-
  • Registratie A voor niet-leden: €270,-
  • Registratie B voor leden: €250,- *
  • Registratie B voor niet-leden: €380,- * 

De registratiekosten dienen na ontvangst van de ontvangstbevestiging met factuur over te worden overgemaakt op bankrekening NL 21 INGB 0004 4831 76 van de Vereniging voor Epidemiologie onder vermelding van de naam van de te registreren persoon met factuurnummer.

De registratiekosten moeten binnen het aangegeven termijn zoals vermeld staat op de factuur overgemaakt te zijn naar de VvE (ook bij voorgenomen registratieaanvragen). Mochten de registratiekosten niet zijn overgemaakt voor de CTB vergadering, dan wordt de aanvraag niet besproken. De bedragen gelden ongeacht de uitkomst van de registratieaanvraag.

Niet-leden kunnen lid worden van de vereniging om in aanmerking te komen voor de reductie op de registratiekosten. Hierbij geldt dan wel dat men minimaal 2 jaar lid moet blijven van de vereniging.

Het bedrag voor registratie als Epidemioloog B is inclusief de aan de SMBWO verschuldigde kosten. Deze kosten worden door de VvE aan de SMBWO worden overgemaakt.

Wanneer een kandidaat reeds geregistreerd staat als Epidemioloog A en een aanvraag indient voor registratie als Epidemioloog B, dan moeten de geldende registratiekosten voor Epidemioloog B volledig overgemaakt worden.

Wanneer een kandidaat zijn/haar aanvraag voor registratie als Epidemioloog B intrekt, dan worden alleen de SMBWO kosten teruggestort naar de kandidaat (ingediend voor 15 juli 2018 €70,-, ingediend na 15 juli 2018 €80,-).

* Per 15 juli 2018 zijn de registratiekosten voor de registratie als Epidemioloog B verhoogd met 10 euro, gezien de kosten die de vereniging moet afdragen aan de SMBWO verhoogd zijn.