Statuten en Huishoudelijk Reglement

De huidige Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VvE zijn na wijziging vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2010. De Statuten zijn op 7 januari 2011 gepasseerd bij de notaris.

U kunt hier de Statuten van de VvE downloaden.

U kunt hier het Huishoudelijk Reglement van de VvE downloaden.