Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) bestaat uit dertien leden en is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging. Bestuursleden kunnen alleen als natuurlijk persoon deelnemen aan het AB. Voor de samenstelling van het AB wordt gekeken naar een gedegen spreiding op het gebied van geografie, vakgebied en functie.

Bestuursleden nemen zitting in het AB voor een termijn van drie jaar. Een bestuurslid kan maximaal drie  zittingstermijnen hebben (dus maximaal negen jaar bestuurslid zijn). Volgens de statuten is een vierde termijn mogelijk als er in de vierde termijn overlap is met de functie van voorzitter of DB lid of als de expertise van een bestuurslid belangrijk is voor het bestuur.

Uit het AB wordt het Dagelijks Bestuur (DB) gevormd. Het DB bestaat uit vier leden: een voorzitter, secretaris, penningmeester en een aftredend of aankomend voorzitter. Het voorzitterschap kent een termijn van twee jaar. De voorzitter is tevens een jaar vóór en een jaar ná zijn of haar zittingstermijn lid van het DB.

Het AB stelt iedere vijf jaar een beleidsplan op. Aan de hand van het beleidsplan worden door de drie speergroepen van de VvE jaarlijks één of meerdere werkplannen opgesteld.

Leden van het Dagelijks Bestuur

Voorzitter: Nynke Smidt, UMC Groningen
Aftredend voorzitter: Olaf Dekkers, LUMC
Secretaris: Dorien Kimenay, Universiteit van Edinburgh
Penningmeester: Tessel Galesloot, Radboud umc

Leden van het Algemeen Bestuur

Mariska Leeflang, Amsterdam umc
Marissa van Maaren, IKNL
Charlotte Onland-Moret, UMC Utrecht
Eline van Roekel, Universiteit Maastricht
Iris van Rooij, Radboud umc
Leo van Rossum, GezondheidsraadLaura 
Schaap, Amsterdam umc
Bart Torensma, LUMC, Anesthesie en ZZP-er
Joost Weyler, Universiteit Antwerpen