Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt jaarlijks plaats tijdens de WEON.  

Tijdens de ALV komen een aantal vaste agendapunten aan bod:
Benoeming bestuursleden
Notulen vorige ALV
Beleidsplan met bijbehorende werkplannen
Jaarverslag (in dit verslag worden alle activiteiten van de vereniging van het afgelopen jaar gepresenteerd)
Financieel Jaarverslag (in dit verslag wordt de jaarrekening met toelichting en de begroting voor de komende jaren met toelichting gepresenteerd)
Verslag van de kascommissie
Overige actuele punten

De Algemene Ledenvergadering van 2017 vindt plaats op vrijdag 9 juni 2017 tijdens de WEON in Antwerpen.

De agenda en stukken voor deze vergadering worden rond 23 mei 2017 naar alle VvE leden gemaild.