Landkaart epidemiologische onderzoeksinstituten

Het doel van onderstaande landkaart is om op termijn te streven naar een volledig overzicht van instituten in Nederland en Vlaanderen waar epidemiologisch onderzoek wordt verricht. Als u op het instituut klikt, verschijnt er meer informatie over het desbetreffende instituut en de epidemiologische vakgebieden waarbinnen onderzoek wordt uitgevoerd.

Vermelding van instituut: U wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met het secretariaat voor vermelding van uw instituut op de landkaart, om zodoende bekendheid van uw instituut te vergroten. We vragen u daarnaast vriendelijk om eventuele relevante wijzigingen in deze informatie tijdig aan het secretariaat door te geven om de informatie up to date te houden.