Stages

Titel Onderwerp Duur Geplaatst Contact
Onderzoek of de richtlijn voor tetanus post-expositie profylaxe verruimd kan worden Dit onderzoek is gericht op informatie verkrijgen over internationale T-PEP richtlijnen en de rol van herhalingsvaccinaties hierin. ongeveer 20 weken, vanaf januari 2018 2017-10-05 Nicole van der Maas, nicoline.van.der.maas@rivm.nl
Onderzoek naar gestructureerde risico-inventarisatieprocedures ten behoeve van infectieziektesignalering Voor een goede infectieziektebestrijding is een tijdige en volledige signalering belangrijk. Een belangrijk onderdeel is de risico-inventarisatie en beoordeling van (potentiele) dreigingen. 4-12 maanden 2017-06-11 Paul Bijkerk, tel. 030-274 4760, E-mail: paul.bijkerk@rivm.nl
Hepatitis E en neurologische aandoeningen Om te onderzoeken hoe mensen in Nederland worden geïnfecteerd met hepatitis E, loopt van juni 2015 tot juni 2019 bij het RIVM het HEVIG-onderzoek (Hepatitis E Virusinfecties In onze Gemeenschap). 4-6 maanden 2017-06-11 Contactpersoon t/m juni 2017: Agnetha Hofhuis, 030-274 2268, Agnetha.Hofhuis@rivm.nl. Contactpersoon vanaf juli 2017: Sofie Mooij, 030-274 2135, Sofie.Mooij@rivm.nl
Healthcare utilization in top1% and top5% high care users Study on the course and predictors of healthcare utilization (costs) over time (2006-2014) in a cohort of patients treated for heart failure or heart attack. 7 months 2016-11-01 Joost Wammes, PhD-student; joost.wammes@radboudumc.nl , Tel: 024-3616359; Femke Atsma, senior researcher / methodologist; femke.atsma@radboudumc.nl, Tel: 024-3615310; Celsus Academy for Sustainable healthcare
Wat is het effect van een preventieve eierstokverwijdering op borstkankerrisico bij BRCA1/2 mutatiedraagsters? Wat is het effect van een preventieve eierstokverwijdering op het borstweefsel? Resulteert een verandering in borstweefsel bij sommige vrouwen in een verlaagd borstkankerrisico? 3-4 maanden, sept 2017-jan 2018 2017-07-10 dr F van der Baan, tel. +31 88 75 59367, UMCU/AVL, E-mail: f.h.vanderbaan-2@umcutrecht.nl
Wat is het effect van pilgebruik op jonge leeftijd op de borstontwikkeling bij BRCA1/2 mutatiedraagsters? In Nederland wordt de pil al bij jonge meisjes voorgeschreven. Maar wat is het effect op de borstontwikkeling om te starten met de pil tijdens de puberteit? Wat betekent dit voor het risico op borstkanker? 3-4 maanden, sept 2017-jan 2018 2017-07-10 dr F van der Baan, tel. +31 88 75 59367, UMCU/AVL, E-mail: f.h.vanderbaan-2@umcutrecht.nl
Effect van wijziging in het HPV-vaccinatieschema op de deelname Sinds 2009 wordt er in Nederland gevaccineerd tegen HPV, waarbij is begonnen met een inhaalcampagne voor 13-16-jarige meisjes. Vanaf 2010 worden 12-jarige meisjes gevaccineerd. In 2014 heeft er een wijziging in het vaccinatieschema plaatsgevonden van een drie-doses schema naar een twee-doses schema. Met behulp van analyse van de deelname kunnen we bepalen of deze wijzigingen hebben geleid tot verandering in deelname en voltooiing van het schema? 5-6 maanden,
sept 2017
2017-09-20 Tessa Schurink , RIVM, E-mail: tessa.schurink@rivm.nl
Cost‐effectiveness of rapid testing for gonorrhoea infections among MSM Gonorrhoea is one of the most common sexually transmitted infection among men who have sex with men (MSM). Rapid tests can provide test results within a few hours. This allows immediate treatment, thus averting new infections that could occur between testing and treatment or due to patients lost to follow‐up. However, rapid tests have lower sensitivity and specificity than culture and PCR; therefore, they can result in overtreatment or missed infections. In the Netherlands, different rapid tests are used throughout the different STI clinics, for example, microscopy using Gram staining (MGS) or methylene blue staining (MMBS). Different testing protocols (rapid tests only for symptomatic MSM or rapid tests for all MSM) are used and the tests have different sensitivity, specificity, and costs.
Objective: To assess the cost‐effectiveness of rapid testing for gonorrhoea infections among MSM visiting STI clinics.
5-8 maanden,
febr - april 2018
2017-09-20 Dr. Maria Xiridou, tel. 030‐2743057, RIVM, E-mail: maria.xiridou@rivm.nl
Modeling Regional Dynamics in Antimicrobial Resistance (AMR) Microsimulations RIVM currently works on a pilot community platform called Smet Web for (public) health (applied) simulation/game designers. One scenario of interest is the spread of anti-microbial resistence across hospitals and elderly/care homes given the regular contacts occurring among them. We are looking to apply already existing individual/agent-based models (http://oecdinsights.org/2017/01/23/agent-based-models-to-help-economics-do-a-better-job/) to analysing regional vs national AMR spread.
Vraagstelling: What behaviors among health personnel drive regional vs national AMR spread?
3-6 maanden,
sept 2017
2017-09-20 Rick van Krevelen, RIVM, E-mail: rick.van.krevelen@rivm.nl
Meer inzicht in ernstige complicaties door influenza virus infectie Kan een meldingsplicht beter inzicht geven in de ziektelast van influenza? Wat zijn de principiële, wettelijke en praktische overwegingen die bij het instellen van een dergelijke meldingsplicht aan de orde moeten komen? 3-6 maanden,
kwartaal 4 2017, evt begin 2018
2017-10-02 Wim van der Hoek, RIVM, E-mail: wim.van.der.hoek@rivm.nl
onderzoek of de richtlijn voor tetanus post-expositie profylaxe verruimd kan worden Het uitvoeren van een literatuurstudie naar T-PEP richtlijnen en het analyseren van data van de 2 sero-surveys. ongeveer 20 weken
vanaf januari 2018
2017-10-16 Nicoline van der Maas, RIVM, nicoline.van.der.maas@rivm.nl

Overzicht stageopdrachten

Wilt u een stageopdracht aanbieden? Klik hier voor meer informatie.