Stages

Titel Onderwerp Duur Geplaatst Contact
Onderzoek of de richtlijn voor tetanus post-expositie profylaxe verruimd kan worden Dit onderzoek is gericht op informatie verkrijgen over internationale T-PEP richtlijnen en de rol van herhalingsvaccinaties hierin. ongeveer 20 weken, vanaf januari 2018 2017-10-05 Nicole van der Maas, nicoline.van.der.maas@rivm.nl
Healthcare utilization in top1% and top5% high care users Study on the course and predictors of healthcare utilization (costs) over time (2006-2014) in a cohort of patients treated for heart failure or heart attack. 7 months 2016-11-01 Joost Wammes, PhD-student; joost.wammes@radboudumc.nl , Tel: 024-3616359; Femke Atsma, senior researcher / methodologist; femke.atsma@radboudumc.nl, Tel: 024-3615310; Celsus Academy for Sustainable healthcare
Genetic markers to predict progression in membranous nephropathy In this study you will create a multivariate prognostic model to 1) determine if SNVs add prognostic power to currently used prognostic models, and 2) determine if SNVs can be used to predict treatment response in patients with membranous nephrotpathy who receive immunosuppressive therapy. tenminste 27 weken (38EC)
vanaf Mei 2018
2017-12-14 Jan van den Brend, Radboudumc Expertise Center for Rare Renal Disorders, jan.vandenbrand@radboudumc.nl
Het effect van psychosociale arbeidsomstandigheden op leefstijlgedrag bij werknemers met een lage sociaal economische positie Bekend is dat werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. In dit project wordt het effect van psychosociale risicofactoren op het werk, zoals een hoge werkdruk, werk ontevredenheid en weinig sociale steun op het werk, op leefstijl onderzocht bij werknemers met een lage SEP. Ook wordt gekeken of ongezonde leefstijlgedragingen, zoals roken of te weinig bewegen, een verklarende (mediërende) rol speelt in de nadelige gezondheidseffecten van slechte psychosociale arbeidsomstandigheden. 5-6 maanden
MZomer/najaar 2018
2017-05-09 Suzan Robroek, s.robroek@erasmusmc.nl; Karin Proper, karin.proper@rivm.nl
Legionella on the tap? A literature study on the effectiveness of Dutch legislation in the prevention of legionella growth in building water systems 1. What are the current insights in the legionella living environment and risk factors promoting legionella growth in building water systems?
2. Which control measures could prevent legionella growth and exposure in building water systems and what are good monitoring tools to check the effectiveness of the control measures?
3 maanden, start date to be discussed 2018-06-05 Alvin Bartels, alvin.bartels@rivm.nl;
Is there a difference in transmissibility of MRSA strains in hospitals in intensive farming areas in the Netherlands? In this project, we are interested in quantifying the transmissibility of the different MRSA types in the hospital setting, focusing on the intensive farming areas of Gelderland and Noord Brabant in the Netherlands. at least 5 months, start date to be discussed 2018-08-14 Dr Hester Korthals Altes, RIVM (EPI);
Antibioticagebruik rond veehouderijen Is er sprake van verhoogd antibioticagebruik bij mensen die dicht bij pluimveebedrijven of andere veehouderijen wonen? 3-6 maanden, tussen september en december 2018 2018-08-22 Wim van der Hoek, RIVM (Bilthoven), tel. 030-274 2074, e-mail: wim.van.der.hoek@rivm.nl;
Kosten van legionellapreventie In een stageperiode van drie maanden maakt de stagiaire kennis met het legionellapreventie-beleid in Nederland. De stagiaire levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de uitgaven door relevante instellingen te benaderen en na te gaan wat de uitgaven aan legionellapreventie voor leidingwaterinstallaties zijn geweest in 2015 3 maanden, september 2018 2018-08-23 Alvin Bartels, RIVM (Bilthoven), tel 030 274 2810, alvin.bartels@rivm.nl;
Verschil in gedrag en psychologische karakteristieken en chlamydia (her)infecties tussen soa poli bezoekers met een zelfafnametest en een regulier soa consult Het doel van de iMPaCT studie is om gedrags- en psychologische determinanten en chlamydia (her)infecties te bestuderen onder heteroseksuele jongeren tussen de 18 en 24 jaar. 5 maanden, start februari 2019 (eventueel eerder) 2018-08-27 Daphne van Wees, RIVM (Bilthoven) tel: 030 - 274 2538, e-mail: daphne.van.wees@rivm.nl
Healthcare utilization in patients with Posterior urethral valve or anorectal malformations To get insight in the healthcare utilization of patients with posterior urethral valve or anorectal malformations in the Netherlands through the construction of "a practice snapshot". The student will analyse quantitative data form Statistics Netherlands ("CBS") in R and SPSS. 6-8 months, start data to be discussed 2018-09-27 Femke Atsma, radboud umc, femke.atsma@radboudumc.nl
Predicting the required efficacy of vaccines for control and elimination of soil-transmitted helminths To decrease the required duration of mass drug administration programmes and prevent the anticipated emergence of drug resistance, there are ongoing efforts to develop a vaccine against soil-transmitted helminth infections. The MSc student will have the opportunity to use the mathematical model WORMSIM to investigate and correlate vaccine mechanism and efficacy with the expected added benefit of vaccination in terms of worm control and elimination, and determine the required minimal efficacy of future vaccine candidates. 4 - 6 months
Academic year 2018-2019
2018-10-11 Luc Coffeng, l.coffeng@erasmusmc.nl;
Epidemic Risk and Priority Framework for disaster preparedness and repsonse The Netherlands Red Cross' data team, which is called 510, aims to convert data into understanding. 510 is actively involved in research to learn how we can increase speed and cost-effectiveness of humanitarian aid, just before a disaster (early warning early action) and after a disaster (disaster response). For the MSc student, there is an opportunity to contribute to different topics from epidemiological research to health governance analysis. 4 - 6 months
Academic year 2018-2019
2018-10-11 Luc Coffeng, l.coffeng@erasmusmc.nl;
Predicting the effect of extended-duration mass drug administration on elimination of worm infections The MSc student will have the opportunity to use the transmission model WORMSIM to generate, visualise, and analyse a large database of predicted outcomes of normal MDA vs. extended-duration MDA in a large number of scenarios pertaining to transmission conditions and patterns in MDA coverage. To weigh the benefits extended-duration MDA against the additional costs involved, the MSc student will perform a literature review in the fields of health economics and social sciences. 4 - 6 months
Academic year 2018-2019
2018-10-11 Luc Coffeng, l.coffeng@erasmusmc.nl;
Wondinfecties na mammachirurgie De overheid hecht er waarde aan om inzicht te hebben in het vóórkomen van POWI's, maar wil daarbij graag de registratielast voor de ziekenhuizen zo laag mogelijk houden. Eén van de mogelijkheden hiervoor is om zoveel mogelijk gebruik te maken van data die al verzameld worden, bijvoorbeeld in registraties zoals DBIR en NBCA. 3-5 maanden, start datum in overleg 2018-10-11 Dr. Mayke Koek, RIVM (Bilthoven), mayke.koek@rivm.nl;
Effectiviteit van de griepprik bij ouderen in het winterseizoen Annually, people aged 60 and older are invited to receive the vaccine against seasonal influenza. The department for respiratory infections of the RIVM participates in a European study about the effectiveness of the influenza vaccine, the I-MOVE (Infuenza Monitoring Vaccine Effectiveness in Europe) project. One of the objectives is to measure in the elderly population at primary care level, vaccine effectiveness (VE) against laboratory confirmed influenza. 5 maanden, bij voorkeur per november 2018 2018-10-11 Dr. Frederika Dijkstra, RIVM (Bilthoven), frederika.dijkstra@rivm.nl;
The cost-effectiveness of maternal vaccination against Group B Streptococcus in the Netherlands What are the expected costs and benefits of maternal immunisation against GBS in the Netherlands? 9 maanden, start to be determined 2018-10-29 Albert Jan van Hoek , RIVM (Bilthoven), albert.jan.van.hoek@rivm.nl
Onderzoek naar kennisniveau en informatiebehoefte rondom hepatitis B bij Marokkaanse immigranten Dit stageonderzoek maakt onderdeel uit van een groter onderzoek naar het kennisniveau en informatiebehoefte rondom hepatitis B bij Marokkaanse immigranten, waarin zowel een online als een offline (papieren) dataverzameling plaatsvindt. Dit stageonderzoek richt zich specifiek op de offline dataverzameling. 5-6 maanden,bij voorkeur vanaf januari of februari 2019 2018-11-08 Nora Hamdiui , RIVM (Bilthoven), nora.hamdiui@rivm.nl
Goed geïnformeerd kiezen voor deelname aan baarmoederhalskankerscreening door Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen Dit stageonderzoek betreft het uitvoeren van een systematische literatuurreview naar factoren die de besluitvorming rondom kankerscreeningsprogramma’s onder migrantenvrouwen beïnvloeden. Deze literatuurreview is onderdeel van een tweejarig ZonMw-project, en vormt de basis voor een kwalitatief en kwantitatief vervolgonderzoek waarbij we gaan bestuderen in hoeverre de factoren in de literatuur overeenkomen met de factoren die we uiteindelijk gaan vinden bij Turks- en Marokkaans-Nederlandse vrouwen. 3-4 maanden, vanaf januari of februari 2019 2018-11-08 Nora Hamdiui , RIVM (Bilthoven), nora.hamdiui@rivm.nl
Bijdrage van de anatomische locatie van een chlamydia infectie aan herinfecties Is er een verband tussen de anatomische locatie van chlamydia infecties bij heteroseksuele mannen en vrouwen en chlamydia herinfecties? 5 maanden, vanaf februari 2019 2018-11-08 Janneke Heijne , Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), Epidemiologie en Surveillance, RIVM, janneke.heijne@rivm.nl
Health benefits of physical activity in cardiac patients The research question for this internship is to examine the dose-response relationship between physical activity and recurrence of major CVD events and mortality in cardiac patients. 5 -8 months, starting in spring 2019 2018-11-12 Drs. Esmee Bakker , Department of Physiology, Radboudumc, Esmee.Bakker@radboudumc.nl
Incidence of sudden cardiac death during exercise The primary aim of this internship is to determine the mortality rate at the race day and the secondary aim is to examine if individual characteristics (e.g. gender, age, running speed, running experience and running distance) are associated with sudden cardiac death. 5 -8 months, starting in spring 2019 2018-11-12 Drs. Esmee Bakker , Department of Physiology, Radboudumc, Esmee.Bakker@radboudumc.nl

Overzicht stageopdrachten

Wilt u een stageopdracht aanbieden? Klik hier voor meer informatie.