Stages

Titel Onderwerp Duur Geplaatst Contact
Onderzoek of de richtlijn voor tetanus post-expositie profylaxe verruimd kan worden Dit onderzoek is gericht op informatie verkrijgen over internationale T-PEP richtlijnen en de rol van herhalingsvaccinaties hierin. ongeveer 20 weken, vanaf januari 2018 2017-10-05 Nicole van der Maas, nicoline.van.der.maas@rivm.nl
Healthcare utilization in top1% and top5% high care users Study on the course and predictors of healthcare utilization (costs) over time (2006-2014) in a cohort of patients treated for heart failure or heart attack. 7 months 2016-11-01 Joost Wammes, PhD-student; joost.wammes@radboudumc.nl , Tel: 024-3616359; Femke Atsma, senior researcher / methodologist; femke.atsma@radboudumc.nl, Tel: 024-3615310; Celsus Academy for Sustainable healthcare
Genetic markers to predict progression in membranous nephropathy In this study you will create a multivariate prognostic model to 1) determine if SNVs add prognostic power to currently used prognostic models, and 2) determine if SNVs can be used to predict treatment response in patients with membranous nephrotpathy who receive immunosuppressive therapy. tenminste 27 weken (38EC)
vanaf Mei 2018
2017-12-14 Jan van den Brend, Radboudumc Expertise Center for Rare Renal Disorders, jan.vandenbrand@radboudumc.nl
Het effect van psychosociale arbeidsomstandigheden op leefstijlgedrag bij werknemers met een lage sociaal economische positie Bekend is dat werknemers met een lage sociaal economische positie (SEP) een slechtere gezondheid hebben dan werknemers met een hogere SEP. Slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde leefstijl spelen hier een rol in, maar welke factoren dat precies zijn en hoe ze elkaar onderling beïnvloeden is onbekend. In dit project wordt het effect van psychosociale risicofactoren op het werk, zoals een hoge werkdruk, werk ontevredenheid en weinig sociale steun op het werk, op leefstijl onderzocht bij werknemers met een lage SEP. Ook wordt gekeken of ongezonde leefstijlgedragingen, zoals roken of te weinig bewegen, een verklarende (mediërende) rol speelt in de nadelige gezondheidseffecten van slechte psychosociale arbeidsomstandigheden. 5-6 maanden
MZomer/najaar 2018
2017-05-09 Suzan Robroek, s.robroek@erasmusmc.nl; Karin Proper, karin.proper@rivm.nl
Legionella on the tap? A literature study on the effectiveness of Dutch legislation in the prevention of legionella growth in building water systems 1. What are the current insights in the legionella living environment and risk factors promoting legionella growth in building water systems?
2. Which control measures could prevent legionella growth and exposure in building water systems and what are good monitoring tools to check the effectiveness of the control measures?
3 maanden, start date to be discussed 2018-06-05 Alvin Bartels, alvin.bartels@rivm.nl;
Breast cancer trends in the Netherlands since 1989: stage distribution, receptor subtype, treatment, incidence, mortality, and prognosis The main aim of this research is to provide a comprehensive description of the trends in incidence, mortality and prognosis for invasive breast cancer, specifically looking at the stage distribution, receptor subtype, risk/lifestyle factors, and treatment strategies. at lest 6 months, start date to be discussed 2018-06-06 Iris Kramer, Nederlands kanker instituut, i.kramer@nki.nl ;
Is there a difference in transmissibility of MRSA strains in hospitals in intensive farming areas in the Netherlands? In this project, we are interested in quantifying the transmissibility of the different MRSA types in the hospital setting, focusing on the intensive farming areas of Gelderland and Noord Brabant in the Netherlands. at least 5 months, start date to be discussed 2018-08-14 Dr Hester Korthals Altes, RIVM (EPI);
Postoperatieve wondinfecties na mammachirurgie Onderzoeksdoel: Het in kaart brengen van de mogelijkheden om de verzamelde data in de registraties DBIR en NBCA te gebruiken voor de surveillance van POWI’s na mammachirurgie. 3-5 maanden, start datum in overleg 2018-08-14 Dr. Mayke Koek, Titia Hopmans , RIVM (Bilthoven), mayke.koek@rivm.nl;
Antibioticagebruik rond veehouderijen Is er sprake van verhoogd antibioticagebruik bij mensen die dicht bij pluimveebedrijven of andere veehouderijen wonen? 3-6 maanden, tussen september en december 2018 2018-08-22 Wim van der Hoek, RIVM (Bilthoven), tel. 030-274 2074, e-mail: wim.van.der.hoek@rivm.nl;
Kosten van legionellapreventie In een stageperiode van drie maanden maakt de stagiaire kennis met het legionellapreventie-beleid in Nederland. De stagiaire levert een bijdrage aan het inzichtelijk maken van de uitgaven door relevante instellingen te benaderen en na te gaan wat de uitgaven aan legionellapreventie voor leidingwaterinstallaties zijn geweest in 2015 3 maanden, september 2018 2018-08-23 Alvin Bartels, RIVM (Bilthoven), tel 030 274 2810, alvin.bartels@rivm.nl;
Verschil in gedrag en psychologische karakteristieken en chlamydia (her)infecties tussen soa poli bezoekers met een zelfafnametest en een regulier soa consult Het doel van de iMPaCT studie is om gedrags- en psychologische determinanten en chlamydia (her)infecties te bestuderen onder heteroseksuele jongeren tussen de 18 en 24 jaar. 5 maanden, start februari 2019 (eventueel eerder) 2018-08-27 Daphne van Wees, RIVM (Bilthoven) tel: 030 - 274 2538, e-mail: daphne.van.wees@rivm.nl

Overzicht stageopdrachten

Wilt u een stageopdracht aanbieden? Klik hier voor meer informatie.