poster_corona.png

Update april 2020

Coronavirus COVID-19
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert de bestrijding van het coronavirus. Het RIVM werkt hierin samen met experts en vertegenwoordigers van verschillende organisaties (inclusief epidemiologie), die gezamenlijk het Outbreak Management Team (OMT) vormen. De Vereniging voor epidemiologie (VvE) staat achter het advies dat het OMT uitbrengt aan het kabinet en onderstreept het belang om alle maatregelen die in Nederland gelden te volgen. Voor vragen of opmerkingen verwijst de VvE door naar het RIVM (https://www.rivm.nl/contact).

WEON 2020 wordt verplaatst naar 2021
Vanwege de huidige situatie rondom het coronavirus, heeft de WEON organisatie besloten om het WEON 2020 in Amsterdam door te schuiven naar 2021. Deelnemers die zich reeds aangemeld en betaald hebben, ontvangen de deelnamekosten retour. Het WEON vindt plaats op: 3 en 4 juni 2021 in Amsterdam. Begin 2021 kunnen opnieuw abstracts ingediend worden.

Passie voor epidemiologie
De Vereniging voor Epidemiologie (VvE) is opgericht in 1986, door epidemiologen van het eerste uur. Het vakgebied Epidemiologie is door de jaren heen steeds breder en diverser geworden. Ook het aantal epidemiologen in Nederland is gegroeid. Wij vinden kwaliteit van onderzoek en onderwijs van groot belang. Kwaliteit loopt dan ook als een rode draad door alle activiteiten heen die wij als vereniging bieden. Wij bieden een platform om te kunnen leren van elkaar en om elkaar scherp te houden voor de waarborging van kwaliteit. De VvE richt zich op drie speerpunten: