Epistel juli/augustus 2017: Organisatie

|   Epistels

Arts-epidemioloog

Informatie met betrekking tot het gebruik van de titel arts-epidemioloog.

Het VvE bestuur is in de afgelopen maanden een aantal keer benaderd over de titel arts-epidemioloog en de BIG registratie. Soms gebruiken epidemiologen de titel arts-epidemioloog. Anders dan de samenvoeging van twee woorden is dit niet een enkele titel, maar een dubbele, te weten arts en epidemioloog. Er zijn verschillende instanties die het recht op deze twee titels verlenen; de Vereniging voor Epidemiologie gaat enkel over de titel (registratie als) epidemioloog A en B. Ze heeft geen zeggenschap over de titel arts. Informatie met betrekking tot het gebruik van de beroepstitel arts en de daarmee samenhangende (her)registratie in het BIG-register is te vinden op de website van het BIG-register (www.bigregister.nl).

In de Epistel 2, 2016 heeft Roger Schindhelm een stuk geschreven over de gevolgen van de herregistratie van basisartsen en daarbij ook de gevolgen voor artsen-epidemioloog. Graag willen wij dit stuk ter aanvullende informatie nogmaals onder u aandacht brengen.

Herregistratie basisartsen: beoordelingskader gepubliceerd, gevolgen voor artsen-epidemioloog

Herregistratie per 1-1-2018
Op 1 februari 2016 heeft de minister van VWS het beoordelingskader voor artsen op website van het BIG-register gepubliceerd (zie https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/arts). In dit beoordelingskader zijn de eisen beschreven waaraan basisartsen dienen te voldoen om in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register voor het beroep arts.

Voor herregistratie gelden een aantal eisen: voldoende relevante werkervaring op het gebied van de individuele gezondheidszorg dan wel het verrichten van gelijkgestelde werkzaamheden (docenten). Indien niet aan één van beide eisen voldaan kan worden, komt de basisarts niet in aanmerking voor herregistratie en wordt de registratie doorgehaald. De basisarts dient dan voor de herregistratie een (individueel) scholingsprogramma te volgen waarbij de kerncompetenties (o.a. klinische redeneren en  klinische vaardigheden) getoetst worden.

Gevolgen voor de artsen-epidemioloog
In het beoordelingskader wordt expliciet aandacht besteed aan werkzaamheden van de arts-epidemioloog. In het beoordelingskader staat vermeld: “De werkzaamheden van een arts-epidemioloog liggen voornamelijk op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek en niet op het gebied van het leveren van individuele gezondheidszorg.” Dit houdt in dat de werkzaamheden van de arts-epidemioloog die uitsluitend wetenschappelijk onderzoek verricht niet gelden als gelijkgestelde werkzaamheden. De betreffende (basis)arts-epidemioloog dient dan een scholingsprogramma te volgen om in aanmerking te komen voor de herregistratie in het BIG-register.

Back