Epistel juli/augustus 2017: Verbinden

|   Epistels

Hoe gaat het met...

Prof. Dr. T.J. (Tessa) Roseboom

Hoogleraar Vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

Wat houdt uw functie in?
Als hoogleraar Vroege Ontwikkeling en Gezondheid doe ik samen met mijn onderzoeksgroep onderzoek naar de effecten van vroege invloeden op de latere gezondheid. Dat gaat onder andere over vroege omgevingsfactoren als stress, over/ondervoeding maar ook over behandelingen voor/tijdens de zwangerschap op de groei, ontwikkeling en gezondheid van kinderen en hun moeders. Daarnaast geef ik onderwijs, waarbij ik momenteel bezig ben met de ontwikkeling van een MOOC, en werk ik als pleitbezorger voor het belang van een goede start. Dit houdt in dat ik lezingen geef, organisaties adviseer en zo werk aan het implementeren van de kennis uit onderzoek in de praktijk. Ook schrijf ik momenteel een boek over het belang van een goede start en de winst die we kunnen maken door te investeren in het vroege leven.

Waar wordt u enthousiast van in uw werk?
Ik kan van veel dingen enthousiast worden: een promovendus die geïnspireerd raakt door onderzoek en nieuwe ideeën bedenkt en uitvoert, of de eerste resultaten laat zien, een student die zich verwondert en goede vragen stelt, een patiënt die met goede suggesties en vragen komt rondom nieuw onderzoek. Maar ook als ik zelf vertel over mijn onderzoek, in de collegezaal, op een congres of ander evenement en aan de pers.

Welk pad heeft u afgelegd voordat u in deze functie kwam?
Ik heb medische biologie gestudeerd en heb tijdens mijn studie een paar maanden onderzoek gedaan in Edinburgh, wat ik ontzettend leuk vond. Na mijn afstuderen deed ik een postdoctorale opleiding Epidemiologie aan het EMGO instituut en al tijdens de opleiding kreeg ik een baan als promovendus bij het Hongerwinter onderzoek in het AMC. Ik deed onderzoek naar de effecten van prenatale blootstelling aan de Hongerwinter voor de gezondheid in het latere leven. Dat onderzoek liet zien hoe belangrijk een goede start in het leven is, en hoe verstrekkend de gevolgen kunnen zijn als je een suboptimale start hebt gehad. Rondom dat thema heb ik vervolgens nieuw onderzoek opgezet om na te gaan of vergelijkbare effecten zich voordeden als het ongeboren kind werd blootgesteld aan extreme misselijkheid en braken in de zwangerschap, of stress, depressie, overgewicht, Ramadan vasten of andere invloeden in de zwangerschap. Daarnaast ben ik standaard follow up gaan opzetten van alle interventie studies die in het Landelijk Verloskundige Consortium van de NVOG worden gedaan naar interventies voor of tijdens de zwangerschap, zoals verschillende vormen van vruchtbaarheidsbehandelingen, behandelingen voor hypertensie in de zwangerschap of dreigende vroeggeboorte. Dat alles doe ik nog steeds met veel plezier in het AMC waar ik nu als hoogleraar werk.

Wat wil u in de toekomst nog graag bereiken?
Het uiteindelijke doel van mijn werk is om bij te dragen aan een gezondere en eerlijkere wereld, en ik geloof erin dat we dat vooral kunnen bereiken door kinderen een goede start te geven, vanaf het allerprilste begin. Als we meer weten over hoe we elk kind een goede start kunnen geven (zowel in ontwikkelde als in ontwikkelingslanden) dan moeten we die kennis gaan toepassen om ervoor te zorgen dat elk mens een eerlijke kans heeft om zijn of haar potentie te bereiken en het leven niet te beginnen met een achterstand die amper in te halen is. Ik realiseer me goed dat dit een heel ambitieus doel is, het is ook complex, maar dat is de ambitie, en er blijft meer dan voldoende werk aan de winkel!

Voor uw onderzoek naar de manier waarop factoren tijdens de vroege ontwikkeling de latere gezondheid beïnvloeden heeft u gebruik gemaakt van enorme hoeveelheden data. De laatste jaren worden voor datasets van dergelijke omvang steeds meer gebruik gemaakt van data science technieken (in plaats van, of in aanvulling op klassieke statistische data analyse). Wat is de rol (geweest) van data science en data science technieken in uw onderzoek?
Het klopt inderdaad dat tegenwoordig grote hoeveelheden data op meer geavanceerde manier gebruikt worden voor onderzoek. Sinds vorig jaar werk ik samen met de Bill en Melinda Gates Foundation aan een groot project waarin gegevens van de groei en ontwikkeling van kinderen over de hele wereld worden geïntegreerd. De bedoeling is om er achter te komen welke interventies vroeg in het leven het meeste rendement opleveren. Het Healthy Birth Growth and Development Knowledge Integration project is een ambitieus project.  Het zou geweldig zijn als we daarmee antwoorden vinden op relevante vragen over hoe organisaties als de Gates Foundation slimme investeringen kunnen doen die hopelijk een belangrijke bijdrage gaan leveren aan een betere wereld in de toekomst.

Back