Epistel juni 2017: Organisatie

|   Epistels

Mag ik mij even voorstellen? Jonáh Stunt

Dag lezers,

Sinds kort mag ik mijzelf rekenen tot de redactie van Epistel, en vandaar dat ik mezelf even kort wil voorstellen. Ik woon in Amsterdam en heb hier ook gestudeerd. Mijn studie carrière lijkt wat ongewoon, en dat is het wellicht ook, maar iedere keuze is weloverwogen genomen: ik heb een zogenaamd ‘Vrij Doctoraal Geneeskunde’ gevolgd, waarbij ik Geneeskunde vakken met Biomedische Wetenschappen heb gecombineerd, met een specialisatie in de Neurowetenschappen.

Ik kan eindeloos uitweiden over de achterliggende redenen voor deze keuze, maar in het kort was het een gevolg van het feit dat ik mij op deze manier meer in de wetenschap kon verdiepen dan met het reguliere Geneeskunde curriculum. Daarnaast heb ik Culturele Antropologie en Sociologie van de niet-Westerse samenleving gestudeerd, om inhoudelijke redenen, maar ook vanwege academische verbreding en het ontwikkelen van academische vaardigheden. Na mijn afstuderen ben ik direct gestart met een promotieonderzoek aan de afdeling Orthopedie van het Academisch Medisch Centrum, waarin ik hoofdzakelijk onderzoek heb gedaan naar de effectiviteit van simulatortraining op het ontwikkelen van arthroscopische vaardigheden en de validiteit van evaluatie tools. Gedurende mijn promotietraject heb ik de masteropleiding tot Klinisch Epidemioloog gevolgd, omdat ik dit een erg interessant vakgebied vond (vind), en bovendien een grote liefde heb voor methodologie en statistiek.

Ik werk momenteel als coördinator van de Research & Development afdeling van een samenwerkingsorganisatie van de overheid, waarbij ik kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken initieer en coördineer, (big-)data analyses uitvoer en andere onderzoekers aanstuur en begeleid. Daarnaast werk ik als Klinisch Epidemioloog aan het AMC, in welke functie ik PhD studenten begeleid op het gebied van methodologie en statistiek.

Naast onderzoek, methodologie en statistiek hou ik ontzettend van schrijven; vandaar ook dat ik het erg leuk vind dat ik als redactielid van een blad voor Epidemiologie aan de slag mag. En in een volgende Epistel laat ik graag iemand anders aan het woord, dan mijzelf. Tot dan, dus!

Groet,
Jonáh

Back