Epistel juni 2017: Organisatie

|   Epistels

Wist je dat…..?

… de redactie van Epistel heden begonnen is met de voorbereiding van het themanummer van Epistel? Deze wordt midden december naar alle VvE leden per post verstuurd.

… de redactie van de VvE website heden bezig is met de afronding van nieuwe VvE website? De redactie streeft ernaar om alle pagina’s in het najaar in het Engels vertaald te hebben.

… er weer nieuwe stageopdrachten vermeld staan op de VvE website? Zie stageopdrachten.

… De VvE Achievement Award 2017 is uitgereikt aan prof. André Meheus? De VvE Publicatieprijs Junior Onderzoeker 2017 aan Marije Lamain - de Ruiter?  De VvE Studentenprijs aan Nora Hamdiui? En er dit jaar twee winnaars waren van de VvE Posterprijs: Linda Vissers en Yessika Adelwin Natalia?

… de WEON in 2018 wordt georganiseerd door het RIVM in Bilthoven? Noteer alvast de datum: 7 en 8 juni 2018!

Back