Epistel juni 2017: Verbinden

|   Epistels

Op reis met ... Lilian Peters

Wie ben je en waar ben je werkzaam?

Ik ben Lilian Peters en werk als postdoctoral researcher/epidemioloog B op de afdeling Midwifery Science, VUmc/Academie Verloskunde Amsterdam Groningen. Deze afdeling verricht onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van ‘Midwifery’.

Midwifery is ondersteunende zorg aan vrouwen die hen in staat stelt zwanger te zijn en een kind te krijgen op een manier die het beste bij hen past. Deze zorg helpt vrouwen bij het maken van keuzes, samen met degenen die hen na staan, die aansluiten bij hun individuele en culturele waarden. Midwifery is gebaseerd op de visie dat zwangerschap en geboorte in principe fysiologische gebeurtenissen zijn en geen medische problemen. Dat betekent dat preventie, gezondheidsbevordering en ondersteunende zorg de basis vormen en medische interventies alleen worden geadviseerd als ze een meerwaarde hebben voor moeder en/of kind. Onderzoek naar midwifery kan direct van toepassing zijn op de praktijk, maar kan ook fundamenteel of epidemiologisch onderzoek behelzen dat kennis genereert die de inhoud van ‘midwifery’ onderbouwt of verklaart.

Wat is je onderzoeksfocus?
Ik verricht veelal epidemiologisch onderzoek waarbij ik focus op de effecten die de wijze van bevalling (bijvoorbeeld spontane vaginale bevalling, instrumentele bevalling of keizersnede) heeft op de gezondheid het kind. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in het cumulatieve effect van conceptie, zwangerschap en bevalling op de gezondheid van de moeder op langere termijn. Voor beide onderwerpen worden er binnen Lifelines op dit moment data verzameld voor twee add-on studies: Lifelines Next (n=1500) en Lifelines ROAHD (n=25000).

Waarom ging je naar Sydney?
Afgelopen herfst was er het Normal Labour and Birth congres, waar ik een presentatie gaf over de overeenkomsten tussen de data verzameld in Perined (nationale gegevens van zwangerschap en geboorte) en de herinnering van vrouwen over hun bevalling. Mijn supervisor van Midwifery Science, associate professor Ank de Jonge, opperde de mogelijkheid dat ik bij de Western Sydney University (WSU) een short term visit zou kunnen doen. Na een aantal keren skypen met prof. dr. Hannah Dahlen van de WSU, afdeling Nursing and Midwifery, bleek dat zij over data beschikt die heel waardevol zijn voor mijn onderzoekslijn en dat zij graag met mij wil samenwerken op de door hen verzamelde data.

Wat voor onderzoek verrichtte je bij de Western Sydney University?
Middels een travelgrant van Midwifery Science ben ik vier maanden naar Sydney geweest om daar onderzoek te verrichten bij de WSU. Daar heb ik population-based linkage data geanalyseerd om associaties te berekenen tussen de wijze van bevalling en de gezondheid van kinderen tot hun vijfde levensjaar. De linkage data zijn afkomstig van de New South Wales Perinatal Data Collection, Admitted Patient Data Collection, Register of Congenital Conditions, NSW Registry of Birth Deaths and Marriages and the Australian Bureau of Statistics, en Socio-Economic Indexes for Areas. Deze ‘big reproductive health data’ bevatte gegevens van 500.000 laagrisico zwangeren en hun kinderen in de periode 2000-2011. De population linkage dataset bevat demografische gegevens (o.a. leeftijd, sociaaleconomische status), zwangerschapscomplicaties (o.a. diabetes, hypertensie), bevalling (o.a. pijnstilling, inleiding en wijze van baring) en de diagnoses van de kinderen voor verschillende ziekten en aandoeningen zoals deze werden geregistreerd in de ziekenhuizen gelokaliseerd in New South Wales. In totaal ben ik drie maanden bezig geweest om de dataset klaar voor analyse te maken, onder andere omdat de codes voor de kinderen waren geregistreerd met ICD-AM-codes als string variabelen. De uiteindelijke analyses om de associaties tussen de wijze van baring en de verschillende uitkomsten (o.a. geelzucht, voedingsproblemen, respiratoire infecties, gastritis en duodenitis, metabool syndroom en eczeem) te berekenen vergden aanzienlijk minder tijd. Een abstract over de resultaten van het onderzoek is in april ingediend voor het Normal Labour and Birth Conference in Groot Brittannië, welke gehouden wordt in oktober 2017.

Wat is de volgende stap?
De volgende stap is om met New South Wales population-based linkage data te onderzoeken of de berekende associaties ook robuust zijn tussen broers en zussen. Deze sibling matching techniek heb ik geleerd van dr. Ali Khashan, Senior Lecturer in Epidemiology; Department of Epidemiology and Public Health van de University College Cork. Een Short Term Scientific Mision travel grant van the European Cooperation In Science and Technology (Cost) gaf mij de mogelijkheid om destijds naar Cork te gaan om deze techniek toe te passen op Swedish Medical Birth Register data.

Wat heb je behalve research nog meer mee terug genomen van WSU?
Wat mijn opviel was dat talentscouting al bij de eerstejaars studenten werd ingezet. Hoge cijfers en het volgen van een honors programme zijn allemaal van essentieel belang om later een PhD-traject in te gaan bij de WSU. Zelf concentreer ik mij ook op talentvolle bachelor en master studenten maar veelal in het jaar waarin zij starten met afstuderen. In het volgende studie jaar wil ik dan ook eerder beginnen om talentvolle studenten te betrekken bij onderzoek van Midwifery Science om hopelijk met deze investering een aantal van hen uiteindelijk in de toekomst te kunnen begeleiden als promovendus.

Wat is je vervolg onderzoek?
De samenwerking tussen de VUmc en Western Sydney University wordt voortgezet met een vervolgproject waarbij we het effect van de bevalling op de mentale gezondheid van het kind gaan onderzoeken. Daarnaast hoop ik op korte termijn bij het Karolinska Institute de analyses uit Australië te repliceren met data van de Swedish Medical Birth Register data gelinkt met de Swedish National Patient Registry. Tevens hebben ze bij het Karolinska Institute een geboortecohort waarbij ze ook biomaterialen hebben verzameld. Graag zou ik in de toekomst population-based data met biomaterialen data willen combineren om nog meer verdieping van kennis te krijgen over het effect van bevalling op de gezondheid van het kind.

Was het waard om naar Sydney te gaan?
Het was het meer dan waard om voor vier maanden naar het buitenland te gaan. De voorbereidingen voor vertrek waren intensief omdat er verschillende zaken geregeld moesten worden: invullen van talloze formulieren (voor o.a. VISA, basisschool inschrijvingen voor mijn zoons), boeken van vliegtickets en het huren van een huis in de wijk Cronulla van Sydney. Je moet er wel voor open staan om zelf ook financieel te investeren want het leven in Australië is veel duurder dan wonen en werken in Nederland. Voor mij persoonlijk was het het meer dan waard om dit te doen omdat het mij persoonlijke groei heeft gebracht, een strakkere focus van mijn eigen researchlijn, duurzame samenwerking met WSU en een groots avontuur met mijn gezin; ook zij konden goed aarden in Sydney. Wanneer je de kans krijgt om zoiets te ondernemen dan zou ik dan ook zeggen: ga er voor! 

Back