Epistel mei 2017: Organisatie

|   Epistels

Mag ik mij even voorstellen? Dorien Kimenai

Beste leden van de Vereniging voor Epidemiologie,

Na een korte periode als algemeen bestuurslid van de VvE, schuif ik door naar het dagelijks bestuur waar ik de rol als secretaris zal gaan vervullen.

Ik heb Biologie & Medisch Laboratorium Onderzoek gestudeerd en ben daaropvolgend in opleiding gegaan tot klinisch perfusionist. Naast mijn werkzaamheden als klinisch perfusionist in het Amphia Ziekenhuis te Breda heb ik de master Evidence Based Practice in Amsterdam gevolgd. De gemixte achtergrond van affiniteit met het laboratorium, klinische vraagstukken en epidemiologie bleek perfect te passen in een promotietraject bij het Centraal Diagnostisch Laboratorium in het Maastricht UMC+. Sinds 2014 werk ik met veel plezier als promovendus in een prettige samenwerking met De Maastricht Studie aan onderzoek dat gericht is op de biomarker cardiaal troponine. In mijn promotieonderzoek kijk ik naar de inwisselbaarheid van cardiaal troponine T en I in de chronische setting. Daarnaast kijk ik naar de optimalisatie van de diagnostiek van een acuut myocard infarct gebaseerd op cardiaal troponine, waarbij ik hoop dat we op het gebied van genderverschillen een puzzelstukje kunnen gaan leggen.

Binnen de VvE zal ik me met name voor de junior epidemiologen gaan inzetten. Ik ben redactielid van de VvE website op dit onderdeel en ben daarnaast met drie andere enthousiaste leden van start gegaan met de werkgroep Junior Epidemiologen. Ik hoop hiermee een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verbinden van junior epidemiologen. De geslaagde aftrap van de eerste activiteit van de werkgroep was 30 maart in Utrecht!

Back