Epistel mei 2017: Onderzoek

|   Epistels

Oratie prof. dr. O.M. Dekkers

Over waarheid en interne ziekten

Rede uitgesproken door Prof. dr. O.M. Dekkers op 24 maart 2017 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar bij de afdeling Interne Geneeskunde van het LUMC, in het bijzonder de Methodologie van Klinisch Onderzoek.

Back