Epistel mei 2017: Onderzoek

|   Epistels

Titel proefschrift: Comorbidity and ageing in HIV infection

Promovendus: Katherine Kooij

Universiteit: Universiteit van Amsterdam

Promotiedatum: 27 januari 2017

Promotor: Peter Reiss

Korte beschrijving van het onderzoeksproject:
Het PhD onderzoek vindt plaats binnen de AGEhIV Cohort Studie. Deze cohort studie loopt sinds 2010 op het AMC en de GGD in Amsterdam, en is opgezet om het voorkomen van ouderdomsgerelateerde comorbiditeiten in hiv-geinfecteerden en ongeinfecteerden van 45 jaar en ouder te vergelijken en risicofactoren voor de verschillende comorbiditeiten te identificeren. Tijdens het PhD project ligt de focus op o.a. cardiovasculaire en nierziekte, osteoporose, frailty (kwetsbaarheid) en leverfibrose.  Middels cross-sectionele en longitudinale analyses wordt onderzocht of hiv een onafhankelijke determinant is van afwijkingen in verschillende orgaansystemen, en of determinanten voor afwijkingen in orgaansystemen verschillend zijn voor hiv-geinfecteerden en ongeinfecteerden. 

Een uitgebreide samenvatting kunt u hier downloaden.

Back