Kopij

De redactie van Epistel nodigt alle leden (en overig geïnteresseerden) uit om kopij voor de Epistel aan te dragen. Denk daarbij aan:

  • bestuursmededelingen
  • nieuws uit het werkveld
  • samenvattingen van proefschriften (1 A4)
  • samenvattingen van verschenen publicaties (1 A4)
  • samenvattingen van oraties hoogleraren (1 A4)
  • samenvatting van een verkregen VENI, VIDI VICI subsidies (1 A4)
  • agendaberichten (gratis)
  • alle overige kopij dat interessant is voor de leden van de VvE

Kopij (als Word bestand) dient per e-mail naar de redactie gestuurd te worden.

De redactie beoordeelt de ontvangen kopij en bepaalt of een artikel wel of niet geplaatst wordt. Het secretariaat koppelt dit terug aan het betreffende lid of derde.