Epistel januari 2018: Verbinden

|   Epistels

WEON 2018: Call for Abstracts

Sinds 1979 wordt jaarlijks het WEON georganiseerd. Het WEON is een congres voor (junior) epidemiologen of epidemiologen in opleiding (Master- en PhD studenten) en biedt deze onderzoekers de mogelijkheid de resultaten van hun onderzoek te presenteren en te bediscussiëren met collega-onderzoekers. Daarnaast is het WEON de ultieme plek om succesvol te netwerken.

Op donderdag 7 en vrijdag 8 juni 2018 wordt het WEON met als thema ‘Science for Society’ georganiseerd door het RIVM (Bilthoven). Ook dit jaar zijn er voorafgaand aan het WEON, op woensdag 6 juni 2018, verschillende pre conferences, met elk een eigen thema.

Graag brengen wij bijgaande oproep (‘Call for abstracts’) onder uw aandacht. U kunt via de website van het WEON (www.weon.nl) een Engelstalige samenvatting (abstract) indienen. De sluitingsdatum voor het indienen van een abstract is 15 maart 2018.

Wij stellen het zeer op prijs als u bijgaande oproep ook wilt verspreiden binnen uw eigen netwerk, zodat zoveel mogelijk onderzoekers worden geattendeerd op de mogelijkheid om hun onderzoek te presenteren op het WEON.

Terug