Epistel januari 2018: Extra

|   Epistels

3 daagse cursus “Klinische Predictiemodellen, theorie en praktijk”

Inschrijving is geopend.

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd voor de clusters vermeld onderaan dit bericht.

Afgelopen jaren werden voor deze cursus 18 accreditatie-uren toegekend.

Op 30, 31 mei & 1 juni 2018 vindt de vierde editie van de kleinschalige cursus ‘Klinische Predictiemodellen, theorie en praktijk’ plaats in Van der Valk Hotel te Maastricht.

De cursus is bedoeld voor zorgprofessionals, promovendi en senior onderzoekers die hun kennis en vaardigheden op het gebied van predictiemodellering willen uitbreiden.  Docenten zijn Dr. Luc Smits (afdeling Epidemiologie, UM) en Dr. Sander van Kuijk (afdeling Klinische Epidemiologie en Medical Technology Assessment, MUMC+) en gastdocenten. Onderdelen van de cursus zijn: ontwikkeling van predictiemodellen, interne en externe validatie, impact evaluatie, imputatie van missing values en critical appraisal van de literatuur. In de cursus worden colleges afgewisseld met praktijkvoorbeelden van predictieonderzoek en praktijklessen waarin de cursist oefent met ontwikkeling en validatie van predictiemodellen (in SPSS of R) en critical appraisal. Kosten van de cursus zijn € 600,- inclusief cursusmateriaal, 3x lunch, evenals koffie, thee, en water. Maximaal aantal cursisten is 20, inschrijving is mogelijk via de cursuswebsite.

Op 29 mei vindt een introductiedag programmeren in R plaats. Hiervoor kan los worden ingeschreven. De kosten hiervan zijn €150.- inclusief lunch.   
Voor meer informatie: Conny de Zwart (043-3882366), conny.dezwartmaastrichtuniversity.nl of kijk op de cursuswebsite http://www.klinischepredictiemodellen.nl

Geaccrediteerd voor:
Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten
Cluster 2: medisch specialisten
Cluster 3: sociaal geneeskundigen, bedrijfs- + verzekeringsartsen, artsen maatschappij en gezondheid

Terug