Epistel november 2017: Onderzoek

|   Epistels

Avoidable waste in research: the potential use of digital tools and e-research

Samenvatting van de bijeenkomst van de klankbordgroep ZonMw van 15 november 2017

Vorige maand sprak Paul Glasziou, professor Evidence-Based Medicine aan de Bond University in Australië, bij ZonMw over het verbeteren van het onderzoeksproces.

Rode draad waren de mogelijkheden die automatisering biedt om verschillende onderdelen van het onderzoeksproces te verbeteren en de rol die een onderzoeksfinancier daarbij kan spelen.

Automatiseer systematic reviews
Idealiter wil je voorafgaand aan een onderzoek een overzicht krijgen van de huidige staat van het kennisveld. Systematic reviews zijn hier een goed middel voor. Die zijn echter kostbaar en kosten veel tijd (tot wel 2 jaar). Prof. Glasziou ziet automatisering als een oplossing voor dit probleem. Hij kijkt bij elke stap van het maken van een systematic review of software het proces kan versnellen en verbeteren. Hoewel de voortgang nu nog langzaam gaat, is hij hoopvol dat een systematic review over een paar jaar nog maar 2 weken tijd kost.

Verbeter registratie van onderzoeken
Een doorn in het oog van prof. Glasziou is het niet publiceren van onderzoeksresultaten. Met name negatieve resultaten worden dikwijls niet gepubliceerd. Dit leidt tot dubbelonderzoek, het verloren gaan van kennis, en vertraagt de innovatie in de medische wereld. Hoewel dit probleem al jaren bekend is, worden oplossingen maar mondjesmaat toegepast. Het vooraf registeren van onderzoeken (inclusief vraag, methode, en verwachte resultaten) is wat hem betreft de oplossing. Het publiek toegankelijk maken van alle onderzoeksmaterialen betekent ook dat de publicatie niet het enige is dat naar buiten komt. Bij clinical trials is registratie al langer gebruikelijk, maar andere onderzoeksvelden liggen nog achter. Voor ZonMw kan hier een rol liggen: verplicht registreren van je onderzoek is nodig om voor financiering in aanmerking te komen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat er goede registers zijn.

Verbeter de peer review van subsidieaanvragen
Prof. Glasziou raadde ons aan om kritisch te kijken naar het review proces van subsidieaanvragen. Onderzoek heeft uitgewezen dat reviewers grote delen van aanvragen geregeld niet lezen. Meer gestructureerde samenvattingen kunnen helpen om hoofdpunten (zoals randomisatie, beschrijving van de interventie etc.) gemakkelijker inzichtelijk te maken. Tot slot ziet hij mogelijkheden om het reviewproces te automatiseren (bijv. door textmining) zodat het sneller en betrouwbaarder wordt (bijv. het oordeel over statistische methodiek).

Rol onderzoeksfinancier
Glasziou deelt onderzoeksfinanciers als ZonMw een leidende rol toe als het gaat om verbeteren van de kwaliteit van onderzoek: door eisen te stellen wat betreft het verder bouwen op bestaande kennis en op openbaarheid van alle onderzoeksproducten (designs, data, resultaten). Ook moeten financiers voortdurend kritisch kijken naar efficiency en open staan voor versnellende innovaties zoals automatisering.

Meer informatie
Lees meer over het Netwerk Bruikbaar Onderzoek.

Terug