Adverteren

De VvE geeft adverteerders de mogelijkheid om vacatures en/of aankondigingen te plaatsen op de VvE website en in Epistel.

Een vacature wordt standaard voor een periode van vier weken op de website van de vereniging geplaatst. Rekening houdend met de deadline van reageren op een vacature wordt de vacature ook in de digitale Epistel geplaatst. Naar de leden die zich hiervoor hebben opgegeven wordt per mail een vacature attendering verstuurd.

Een vacature ontvangen wij het liefst via de e-mail secretariaatepidemiologie.nl als een Word bestand. Wilt u een logo bij de vacature geplaatst hebben, dan ontvangen wij het logo graag apart als een JPEG bestand.

Het is ook mogelijk om een aankondiging (cursus, symposium, enz.) te plaatsen op de website en in Epistel. Een aankondiging ontvangen wij graag via de e-mail secretariaatepidemiologie.nl als een Word bestand of PDF bestand.

De kosten voor het plaatsen van een vacature of aankondiging op de website en in Epistel bedragen: 300 euro. Een maand na plaatsing wordt per mail een factuur verstuurd.

NB Voor het plaatsen van een aankondiging kan de redactie besluiten om geen kosten in rekening te brengen. Dit geldt voor aankondigingen van activiteiten die gratis zijn of lage deelnamekosten hebben (< 50 euro).